THÔNG BÁO BẢO TRÌ WEBSERVER

THÔNG BÁO BẢO TRÌ WEBSERVER

Thời gian bảo trì:
– Từ 17h cho tới 20h ngày 25/03/2020.
Các máy chủ Webserver bị ảnh hưởng:
– web06.123host.vn
– web08.123host.vn
– web09.123host.vn
– web07.vn-server.com
Thời gian downtime tối đa đối với mỗi máy chủ: 10 phút.

Dữ liệu của Quý Khách Hàng sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian bảo trì. Mong Quý Khách Hàng thông cảm cho sự bất tiện này.