10 Điều chứng tỏ Web Host tốt

6

Hiệu suất Web Host tốt

99,90% có nghĩa là bạn có khoảng 10 phút downtime trong 1 tuần

Tốc độ web dưới 500ms: Nếu trang web của bạn tải lâu hơn nửa giây, bạn đã mất đi khá nhiều khách hàng

  1. Không giới hạn dung lượng ổ đĩa và băng thông

Giá Web Host tốt

4.Giá hợp lý: Một shared hosting tốt có thể có giá dưới 100,000VND/tháng

  1. Miễn phí domain là một điều tuyệt vời
  2. Phí gia hạn nên được liệt kê

7.Chính sách hoàn trả trong ít nhất 30 ngày ( có thể bạn muốn hủy dịch vụ)

Hỗ trợ và tính năng Web Host tốt

  1. Hỗ trợ khách hàng

Hệ thống email và ticket là không đủ. Bạn không thể có sự hỗ trợ tức thời

  1. Tên doanh nghiệp và địa chỉ nên minh bạch trên website của nhà cung cấp

10.Nên có cPanel.

Nguồn : https://hostingfacts.com/10-things-that-make-web-host-good/