Chọn loại server phù hợp với bạn

Khuyến mãi

Thuê server riêng tại Việt Nam

Dịch vụ thuê server riêng đặt tại Việt Nam. Truyền tải nhanh hơn đến người truy cập tại Việt Nam. Uptime 99.9% cùng đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 24/7.

Xem thêm

Thuê server riêng nước ngoài

Dịch vụ thuê server riêng đặt tại nước ngoài. Truyền tải nhanh đến người truy cập toàn thế giới.

Chỉ từ 3.200.000 ₫/tháng

Xem thêm

Thuê chỗ đặt server

Thuê chỗ đặt server với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ 123HOST.

Chỉ từ 1.590.000 ₫/tháng

Xem thêm

Dịch vụ quản trị server

Yên tâm kinh doanh, server đã có 123HOST quản trị.

Chỉ từ 800.000 ₫/tháng

Xem thêm