mặc dù miễn phí nhưng rất hài lòng rất mượt support nhanh chóng hihi

- Nguyễn Minh Quang -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-10-26

Viết đánh giá:
2021-03-24

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting khoảng 5 Tháng, 3 Tuần.