Dịch vụ miễn phí của 123host làm mình rất hài lòng, chạy rất mượt.

- Nguyễn Đức Huy -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-10-25

Viết đánh giá:
2021-03-18

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting khoảng 5 Tháng, 3 Tuần.