Hosting hiệu năng tốt, ổn định và quan trọng là vấn đề hỗ trợ khách hàng tốt.
Hosting Free nên có thêm phần upgrade lên Pro host, vì có thể sử dụng miễn phí, khá hài lòng sẽ chuyển sang dùng gói trả phí

- Nguyễn Ngọc Hùng -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2021-01-13

Viết đánh giá:
2021-01-14

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting khoảng 6 Ngày, 13 Giờ.