Dịch vụ Cloud VPS rất tốt! Mạng ổn định, tôi đánh giá cao!

- Ho Tran Thanh Cong -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-12-12

Ngày viết đánh giá
2020-12-13

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cloud VPS 1 Năm, 11 Tháng.