Chất lượng tốt. Nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Thanks!

- Đặng Quang Hiển -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2019-08-07

Viết đánh giá:
2020-09-29

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Tên miền khoảng 1 Năm, 2 Tháng.