Rất tốt. Cám ơn các bạn.

- Vương Học -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2018-12-27

Ngày viết đánh giá
2020-08-12

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cloud VPS 5 Năm, 1 Tháng.