Đang dùng 4 con Cloud VPS, chạy rất ok. Mọi người cứ trải nghiệm nhé.
Đánh giá đừng tin. Mà hãy mua dùng thử.
Thanks 123HOST. Good!

- Trần Huy Bình -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2018-11-21

Ngày viết đánh giá
2020-08-11

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cloud VPS 4 Năm, 1 Tuần.