Giá rẻ, ổn định, nhiều tính năng, review sau khi sử dụng hơn 5 năm.

- Lê Thị Lành -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2016-05-15

Ngày viết đánh giá
2023-01-27

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Hosting giá rẻ 8 Năm, 1 Tuần.