Rất tốt

- Nguyễn Tấn Tài -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2022-11-29

Ngày viết đánh giá
2022-12-20

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Hosting giá rẻ 1 Năm, 5 Tháng.