Tuy miễn phí nhưng dùng rất ổn định , không như vài web khác.
Chưa chat với nhân viên hỗ trợ nên rate 4*

- Phúc Híp -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2022-09-06

Ngày viết đánh giá
2022-09-12

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 4 Tuần, 1 Ngày.