Mình vừa sử dụng song song hosting miễn phí và các dịch vụ khác của 123Host, rất hài lòng, nhất là đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ mọi lúc.

- Lê Ngọc Tài -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2022-04-14

Ngày viết đánh giá
2022-09-10

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 5 Tháng, 3 Tuần.