Mình thấy đây là dịch vụ hosting miễn phí tốt nhất mà mình từng dùng.

- Phạm Văn Tới -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2022-02-24

Ngày viết đánh giá
2022-08-13

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 7 Tháng, 1 Tuần.