Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời.

- Lành Văn Hải -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-10-17

Ngày viết đánh giá
2022-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 1 Năm, 9 Tháng.