Phải chi cho 500MB thì mừng rớt nước mắt Nhưng tóm lại thì free mà được vậy thì không còn chỗ nào bằng, 15 điểm

- Vinh Pham -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2021-11-05

Ngày viết đánh giá
2021-11-17

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 1 Tháng, 10 Giờ.