Thực sự rất tuyệt vời, nó cho trải nghiệm không khác gì host trả phí

- Trần Ngọc -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-12-26

Ngày viết đánh giá
2021-09-01

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting 9 Tháng, 6 Giờ.