Dịch vụ nhanh chóng, nhân viên tận tình. Một dịch vụ tuyệt vời.

- Văn Lộc -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-10-15

Viết đánh giá:
2021-04-04

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Free Hosting khoảng 6 Tháng, 4 Ngày.