Nhanh, đúng, đủ, chu đáo.
Tôi đã sử dụng dịch vụ thiết kế website và thật bất ngờ, các tư vấn được đưa ra nhanh chóng kèm theo những mốc thời gian hoàn thành. Tôi rất sẵn lòng giới thiệu đến bạn bè của tôi về 123HOST, một đơn vị với dịch vụ đáng tin cậy.
Thank so much 123HOST team.

- Nguyễn Duy Luyện -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2019-08-09

Viết đánh giá:
2020-07-27

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Thiết kế website khoảng 1 Năm, 3 Tháng.