Nhân viên rất nhiệt tình, chuyên nghiệp

- Nguyễn Cao Hoàng -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-06-15

Ngày viết đánh giá
2020-07-23

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cloud VPS 2 Năm, 5 Tháng.