Chất lượng dịch vụ tốt, nhân viên hỗ trợ nhanh chóng và nhiệt tình.

- Trần Minh Khoa -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2018-11-11

Ngày viết đánh giá
2020-07-23

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Cloud VPS 4 Năm, 2 Tuần.