Đội ngũ nhiệt tình và nhân viên Sales ( Ms Hà) hỗ trợ rất tốt.

- Nguyễn Ngọc Châu -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-02-27

Ngày viết đánh giá
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Wordpress Hosting 4 Năm, 1 Tháng.

Liên hệ chúng tôi