Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ này. Thấy nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Đặc biệt hỗ trợ tốt nên mình yên tâm sử dụng dịch vụ

- Phát Tài -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-05-12

Ngày viết đánh giá
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Thuê server nước ngoài 4 Năm, 2 Tuần.