Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ bên này. Thấy nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Đặc biệt Support tốt lên yên tâm hơn Khi sử dụng 123host

- Phát Tài -

123HOST xác nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ:
2020-05-12

Viết đánh giá:
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Thuê server nước ngoài khoảng 6 Tháng, 2 Tuần.