Có nhân viên hỗ trợ suốt trong quá trình sử dụng nên tiện trao đổi, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ qua email cũng khá nhanh

- Trần Đạt -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2019-08-26

Ngày viết đánh giá
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Tên miền 4 Năm, 7 Tháng.

Liên hệ chúng tôi