Chất lượng dịch vụ rất tốt. Nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Tin dùng 123host lâu dài. Cảm ơn

- Nguyễn Bá Duy -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2018-05-05

Ngày viết đánh giá
2020-07-22

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Wordpress Hosting 5 Năm, 11 Tháng.

Liên hệ chúng tôi