Hỗ trợ chuyên nghiệp, kỹ thuật giỏi chuyên môn, triển khai dự án rất đúng ý mình.

- Cao Anh -

123HOST xác nhận khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Đăng ký dịch vụ lúc
2020-06-02

Ngày viết đánh giá
2020-07-21

Ở thời điểm viết đánh giá, khách hàng đã sử dụng dịch vụ Colocation 4 Năm, 2 Tuần.