Đánh giá cho dịch vụ Wordpress Hosting

Đánh giá của bạn giúp các khách hàng khác hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Xin cảm ơn!

1. Đánh giá

Hiệu năng
Vui lòng đánh giá sao
Mức độ ổn định
Vui lòng đánh giá sao
Nhân viên hỗ trợ
Vui lòng đánh giá sao

2. Chia sẻ cảm nhận

Tối thiểu 15 ký tự

3. Thông tin người đánh giá

Đánh giá gần đây

Quốc Huy Trần
Đã sử dụng dịch vụ
rất tốt luôn, hosting free sài rất đã, cảm ơn ad rất nhiều.

Doan Dat
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free rất tốt..

Nguyen Dang Khoa
Đã sử dụng dịch vụ
Rất tốt.

Đỗ Minh Quân
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free rất tốt.

Đỗ Minh Quân
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free nhưng tính năng quá tốt.