Đánh giá cho dịch vụ Wordpress Hosting

Đánh giá của bạn giúp các khách hàng khác hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Xin cảm ơn!

1. Đánh giá

Hiệu năng
Vui lòng đánh giá sao
Mức độ ổn định
Vui lòng đánh giá sao
Nhân viên hỗ trợ
Vui lòng đánh giá sao

2. Chia sẻ cảm nhận

Tối thiểu 15 ký tự

3. Thông tin người đánh giá

Đánh giá gần đây

Nguyễn Gia Bảo
Đã sử dụng dịch vụ
Rất tốt và tuyệt vời.

Đinh Công Hoa
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting rất tốt.

Thong Tran
Đã sử dụng dịch vụ
Cảm ơn rất nhiều.

Nguyễn Duy
Đã sử dụng dịch vụ
Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời.

lê dũng
Đã sử dụng dịch vụ
rất tốt.