Đánh giá cho dịch vụ Thuê server Việt Nam

Đánh giá của bạn giúp các khách hàng khác hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Xin cảm ơn!

1. Đánh giá

Hiệu năng
Vui lòng đánh giá sao
Mức độ ổn định
Vui lòng đánh giá sao
Nhân viên hỗ trợ
Vui lòng đánh giá sao

2. Chia sẻ cảm nhận

Tối thiểu 15 ký tự

3. Thông tin người đánh giá

Đánh giá gần đây

Doan Dat
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free rất tốt..

Nguyen Dang Khoa
Đã sử dụng dịch vụ
Rất tốt.

Đỗ Minh Quân
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free rất tốt.

Đỗ Minh Quân
Đã sử dụng dịch vụ
Hosting free nhưng tính năng quá tốt.

Nguyễn Đức Huy
Đã sử dụng dịch vụ
Dịch vụ rất tốt.