BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Plausible Analytics trên Ubuntu 20.04

2.1K
author Phạm Khánh Linh - 2022-03-14 16:08:54 (GMT+7)

Giới Thiệu

Plausible Analytics là công cụ phân tích website miễn phí và là mã nguồn mở có thể giúp bạn theo dõi lượng truy vào các website của mình trên bảng điều khiển hiện đại, đơn giản, riêng tư và dễ sử dụng. Là giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Analytics của google.

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn từng bước để cài đặt Plausible Analytics trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu thiết yếu

 • Distro Ubuntu 20.04
 • Sử dụng user có quyền sudo
 • Có kiến thức cơ bản về Nginx, Docker.

Bước 1: Update hệ điều hành và cài đặt các thư viện cần thiết

 • Trước tiên chúng ta cần update hệ điều hành lên phiên bản mới nhất bằng cách chạy lệnh sau:
bash (non-root)
apt-get update -y
 • Tiếp theo chúng ta cần cài đặt các thư viện cần thiết để cài đặt Plausible Analytics
bash (non-root)
apt-get install nginx git curl software-properties-common -y

Bước 2: Cài đặt docker

 • Đầu tiên chúng ta cần thêm khóa GDP cho khoa lưu trữ của docker
bash (non-root)
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | apt-key add
 • Tiếp theo chúng ta tiếp tục cài đặt vào khoa lưu trữ docker
bash (non-root)
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
 • Tiếp tục chúng ta chạy lệnh sau để cài đặt docker
bash (non-root)
apt-get install docker-ce docker-compose -y

Bước 3: Download và cấu hình Plausible Analytics

 • Trước tiên chúng ta vào folder /opt để download và cài đặt phần mềm Umami ở đây
bash (non-root)
cd /opt
 • Tiếp tục chúng ta download Plausible Analytics về
bash (non-root)
git clone https://github.com/plausible/hosting plausible
 • Tiếp theo chúng ta tạo khóa bảo mật
bash (non-root)
openssl rand 64 | base64 -w 0 ; echo
 • Tiếp theo chúng ta cần cấu hình lại file plausible-conf.env
bash (non-root)
vi /opt/plausible/plausible-conf.env
 • Và chúng ta sửa lại cấu hình tương tư như sau:
Kết quả
ADMIN_USER_EMAIL=plausible@123host.asia
ADMIN_USER_NAME=admin
ADMIN_USER_PWD=******
BASE_URL=http://plausible.123host.asia
SECRET_KEY_BASE= nhập khóa bảo mật đã tạo ở trên

Lưu ý: Cần đổi lại thông tin như: email đăng nhập và base_url bằng email và url website của bạn.

 • Tiếp theo chúng ta cần khởi động docker
bash (non-root)
docker-compose up -d

Bước 4: Cấu hình virtual host cho Plausible Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần tạo file cấu hình bằng cách dùng lệnh sau:
bash (non-root)
vi /etc/nginx/sites-enabled/plausible.conf
 • Và chúng ta thêm cấu hình sau vào vitrtual host
Kết quả
server {
  listen    80;
  server_name plausible.123host.asia;

  access_log /var/log/nginx/plausible.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/plausible.error.log;

  location / {
   proxy_pass http://IP:8000; ## IP public của bạn 
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}

Lưu ý: Đổi lại server_name bằng tên miền và IP của bạn.

 • Tiếp tục chúng ta khởi động lại nginx
bash (non-root)
sudo systemctl restart nginx

Bước 5: Cấu hình website cần theo dõi trên Plausible Analytics

 • Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào tên miền mà chúng ta đã cấu hình ở trên và đăng nhập email và pass mà chúng ta đã cấu hình ở bước 3
 • Tiếp theo chúng ta cần nhập tên miền cần theo dõi và nhấn Add Snipet để tiếp tục
 • Sau khi nhấn Add Snipet ta sẽ được đoạn mã sau:
 • Để Plausible Analytics hoạt động được thì chúng ta cần dáng đoạn code đó vào mã nguồn của website muốn theo dõi, do chưa kết nối được chúng ta sẽ thấy kết quả như sau:

Bước 6: Cấu hình Plausible Analytics trên wordpress để theo dõi website

 • Đầu tiên chúng ta vào file header.php trong themes mà website bạn đang sử dụng. Tiếp theo mở file cấu hình và dáng đoạn code Plausible Analytics vào giữa <head> … </head> và lưu lại
 • Lúc này Plausible Analytics đã có thể theo dõi được website của chúng ta. Ta có thể thử truy cập vào website và sẽ nhận được kết quả như sau:

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết 123HOST đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm thống kê web Plausible Analytics trên ubuntu 20.04 hoàn tất một cách đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt thành công.!


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Bài liên quan

Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage

Thuê Server Riêng

Chi phí thấp, cấu hình cao

Thuê Server Riêng
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi