COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa ký tự cuối cùng ra khỏi tệp trên Linux

969
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:55:52 (GMT+7)

Để xóa ký tự cuối cùng ra khỏi tệp trên Linux chúng ta dùng lênh sau:

bash (non-root)
sed -i '$s/.$//' filename

Chú thích tham số lệnh sed:

  • -i: Thực hiện các thay đổi bằng cách xóa nội dung trên tệp gốc.
  • '$s/.$//': Thực hiện hành động xóa ký tự cuối cùng ra khỏi tệp.
  • filename: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.

Ví dụ minh họa:

Để xóa ký tự o ra khỏi tệp 123host.vn sau đây:

123host.vn
Địa chỉ: 168 - 170 Đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Điện thoại: 02873 002 123
Mã số thuế: 0312088232
o

Chúng ta dùng lệnh sed như sau:

bash (non-root)
sed -i '$s/.$//' 123host.vn
123host.vn
Địa chỉ: 168 - 170 Đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Điện thoại: 02873 002 123
Mã số thuế: 0312088232

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận