COMMAND LINE KUNG FU

Lênh truy vấn địa chỉ ip của tên miền trên Linux

567
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:52:27 (GMT+7)

Để tìm địa chỉ IP của tên miền chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
nslookup 123host.vn
Kết quả
Server:     127.0.0.53
Address:    127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:  123host.vn
Address: 103.255.238.12
Name:  123host.vn
Address: 123.30.108.142

Chú thích tham số lệnh nslookup:

 • 123host.vn: Là tên miền chúng ta cần truy vấn địa chỉ ip

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận