COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi TXT của một tên miền trên Linux

611
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:56:32 (GMT+7)

Để truy vấn bản ghi TXT của một tên miền trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t txt domain

Chú thích tham số lệnh host:

  • -t: Chỉ định loại truy vấn (bản ghi TXT)
  • txt: Là bản ghi cần truy vấn.
  • domain: Là tên miền cần truy vấn.

Ví dụ minh họa:

Để truy vấn bản ghi TXT của tên miền 123host.vn chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t txt google.com
Kết quả
123host.vn descriptive text "google-site-verification=3lEkjxptF9go7bco7NR2i5FctSLimZLl8xV6xEdmphY"
123host.vn descriptive text "google-site-verification=211eMDbymIlU0xA9iVTRn_Yxl-Rmv5uz0hEMVwoRw9U"
123host.vn descriptive text "v=spf1 a mx ip4:103.255.238.9 include:amazonses.com include:_spf.google.com include:_spf.myorderbox.com include:spf.business-email.123host.asia -all"

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận