COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh truy vấn bản ghi AAAA của một tên miền trên Linux

391
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:56:48 (GMT+7)

Để truy vấn bản ghi AAAA của một tên miền trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t aaaa domain

Chú thích tham số lệnh host:

  • -t: Chỉ định loại truy vấn (bản ghi AAAA)
  • aaaa: Là bản ghi cần truy vấn.
  • domain: Là tên miền cần truy vấn.

Ví dụ minh họa:

Để truy vấn bản ghi AAAA của tên miền google.com chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
host -t aaaa google.com
Kết quả
google.com has IPv6 address 2404:6800:4005:813::200e

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận