COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tổng hai số thực trên Linux

20
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:18:50 (GMT+7)

Để tính tổng hai số thực bất kì trên Linux chúng ta có thể dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo a + b | bc

Chú thích tham số lệnh echo

  • a: Số thực thứ nhất.
  • +: Phép tính tổng hai số thực.
  • b: Số thực thứ hai.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (Tính tổng hai số thực).

Ví dụ minh họa

Tính tổng của hai số thực sau: 5.66556465 và 5245.65664

bash (non-root)
echo 5.66556465 + 5245.65664 | bc
Kết quả
5251.32220465

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận