COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tổng hai số nguyên trên Linux

24
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:22:08 (GMT+7)

Để tính tổng của hai số nguyên trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
expr a + b

Chú thích tham số lệnh expr:

  • a: Là số nguyên thứ nhất.
  • +: Là phép toán tính tổng hai số nguyên.
  • b: Là số nguyên thứ hai.

Ví dụ minh họa

Để tính tổng của hai số nguyên 43 và 9857 trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
expr 43 + 9857
Kết quả
9900

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận