COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị độ dài của một số trên Linux

17
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:18:23 (GMT+7)

Để xem độ dài của một số được nhập từ bàn phím trên Linux chúng ta có thể dùng lệnh sau:

bash (root)
echo "length (a)" | bc

Chú thích tham số lệnh echo:

  • length (a): Trả về số chữ số trong a.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (đếm số chữ số).

Ví dụ minh họa:

Hiển thị số chữ số của số 162466512315615 trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
echo "length (162466512315615)" | bc
Kết quả
15

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận