COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tích hai số nguyên trên Linux

19
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:20:52 (GMT+7)

Để tính tích của hai số nguyên trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
expr a \* b

Chú thích tham số lệnh expr:

  • a: Là số nguyên thứ nhất.
  • \*: Là phép toán tính tích hai số nguyên.
  • b: Là số nguyên thứ hai.

Ví dụ minh họa

Để tính hiệu của hai số nguyên 43 và 9857 trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (root)
expr 43 \* 9857
Kết quả
423851

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận