COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính hiệu hai số thực trên Linux

14
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:36:50 (GMT+7)

Để tính hiệu hai số thực bất kì trên Linux chúng ta có thể dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo a - b | bc

Chú thích tham số lệnh echo

  • a: Số thực thứ nhất.
  • -: Phép tính hiệu hai số thực.
  • b: Số thực thứ hai.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (Tính hiệu hai số thực).

Ví dụ minh họa

Tính hiệu của hai số thực sau: 5.66556465 và 5245.65664

bash (non-root)
echo 5.66556465 - 5245.65664 | bc
Kết quả
-5239.99107535

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận