COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị nội dung hướng dẫn ngắn gọn của một lênh trên Linux

17
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:27:44 (GMT+7)

Để xem nội dung trang hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng của một lệnh trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
whatis command

Chú thích tham số lệnh whatis:

  • command: Là tên lệnh bạn muốn xem hướng dẫn sử dụng lệnh.

Ví dụ minh họa

Để xem hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng lệnh gzip trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
whatis gzip
Kết quả
gzip (1)             - compress or expand files

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận