COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thực hiện phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên trên Linux

828
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:57:17 (GMT+7)

Để tính lũy thừa của một số với số mũ tự nhiên trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo "a ^ b" | bc

Chú thích tham số lệnh echo:

  • a: Là cơ số.
  • ^: Có nghĩa là lũy thừa.
  • b: Là số mũ.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (tính lũy thừa).

Ví dụ minh họa:

Để tính lũy thừa 4 của 5, chúng ta dùng lệnh echo như sau:

bash (non-root)
echo "5 ^ 4" | bc
Kết quả
625

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận