COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thực hiện phép chia lấy dư trên Linux

171
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:17:18 (GMT+7)

Để thực hiện phép chia lấy dư trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo "x = a; x %= b; x" | bc

Chú thích tham số lệnh echo:

  • x: Gọi là biến.
  • a: Là số bị chia.
  • b: Là số chia.
  • x %= b: Là phép toán chia lấy dư của a cho b.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (chia lấy dư).

Ví dụ minh họa:

Thực hiện phép chia lấy dư của số 54 cho 5 trên Linux chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
echo "x = 54; x %= 5; x" | bc
Kết quả
4

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận