COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra đường đi của gói tin đến máy chủ bằng ipv6 trên Linux

726
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:53:13 (GMT+7)

Để theo dõi đường đi đến máy chủ bằng giao thức IPv6, chúng ta sử dụng tùy chọn -6 như sau:

bash (non-root)
traceroute -6 google.com
Kết quả
traceroute to google.com (2404:6800:4005:81a::200e), 30 hops max, 80 byte packets
 1 2401:c440:0:1255:210:db04:e7ff:1001 (2401:c440:0:1255:210:db04:e7ff:1001) 0.595 ms 0.515 ms 0.479 ms
 2 2001:ee0:37f:ffff::f99 (2001:ee0:37f:ffff::f99) 0.788 ms 0.939 ms 0.882 ms
 3 2001:ee0:37f:ffff::fa5 (2001:ee0:37f:ffff::fa5) 1.223 ms 1.200 ms *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * 2001:4860:1:1::2500 (2001:4860:1:1::2500) 35.494 ms 36.526 ms
 8 * * 2404:6800:816a::1 (2404:6800:816a::1) 34.635 ms
 9 2001:4860:0:1::6964 (2001:4860:0:1::6964) 35.347 ms 2001:4860:0:1::1f90 (2001:4860:0:1::1f90) 34.521 ms 2001:4860:0:1::1d96 (2001:4860:0:1::1d96) 37.373 ms
10 2001:4860:0:f90::9 (2001:4860:0:f90::9) 37.692 ms 36.304 ms 37.384 ms
11 2001:4860::c:4000:d475 (2001:4860::c:4000:d475) 38.063 ms 2001:4860::c:4002:f3b (2001:4860::c:4002:f3b) 48.899 ms 2001:4860::c:4001:c7ed (2001:4860::c:4001:c7ed) 115.891 ms
12 2001:4860::c:4000:db82 (2001:4860::c:4000:db82) 64.456 ms 2001:4860::c:4001:2282 (2001:4860::c:4001:2282) 49.174 ms 2001:4860::c:4001:36fe (2001:4860::c:4001:36fe) 50.149 ms
13 2001:4860::9:4001:66c0 (2001:4860::9:4001:66c0) 119.372 ms 108.396 ms *
14 2001:4860:0:e06::1 (2001:4860:0:e06::1) 48.583 ms * 50.669 ms
15 hkg12s26-in-x0e.1e100.net (2404:6800:4005:81a::200e) 48.579 ms 2001:4860:0:1::5517 (2001:4860:0:1::5517) 48.523 ms 2001:4860:0:1::42eb (2001:4860:0:1::42eb) 50.424 ms

Chú thích tham số lệnh traceroute:

 • -6: Tham số chỉ định giao thức ipv6.

 • google.com: Là tên máy chủ chúng ta muốn theo dõi đường đi đến.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi