COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh thay thế nội dung theo thứ tự xuất hiện trong một dòng trên Linux

16
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:14:17 (GMT+7)

Để thay thế nội dung theo thứ tự xuất hiện trong một dòng trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
sed 's/old_string/new_string/#' filename

Chú thích tham số lệnh sed:

  • s: Tùy chọn thay thế chuỗi trong lệnh sed.
  • -i: Ghi đè kết quả vào file hiện tại.
  • /old_string: Nội dung chuỗi cũ bạn cần thay đổi.
  • /new_string/: Nội dung mới thay thế cho chuỗi cũ.
  • filename: Là tên tệp hoặc đường dẫn đến tệp.
  • #: Thứ tự chuỗi cần thay thế trên mỗi dòng.

Ví dụ minh họa

Giả sử, chúng ta có một tệp number như sau:

number
1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 2
2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5
2 3 4 5 6 7 5 3 4 5 4

Để thay thế số 5 thứ 2 trên mỗi dòng thành số năm chúng ta dùng lệnh sed như sau:

bash (non-root)
sed 's/5/số năm/2' number
Kết quả
1 1 2 3 4 5 số năm 5 6 7 2
2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 số năm
2 3 4 5 6 7 số năm 3 4 5 4

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận