COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo một dãy số nguyên trên Linux

435
author Đặng Văn Chương - 2022-08-10 16:50:41 (GMT+7)

Để tạo một dãy số nguyên trên Linux, chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo {a..b}

Chú thích tham số lệnh echo:

  • a: Là số bắt đầu.
  • ..: Là các số nguyên trong khoảng từ a đến b.
  • b: Là số kết thúc.

Ví dụ minh họa:

Để tạo một dãy số nguyên tăng dần từ 10 đến 20 và giảm dần từ 20 về 5 trên Linux, chúng ta dùng lệnh như sau:

bash (non-root)
echo {10..20}
Kết quả
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
bash (non-root)
echo {20..5}
Kết quả
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận
Liên hệ chúng tôi