COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo cặp khóa xác thực public/private trên Linux

395
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 16:56:09 (GMT+7)

Để tạo cặp khóa xác thực public/private chúng ta dùng lệnh ssh-keygen như sau:

bash (non-root)
ssh-keygen -t rsa

Chú thích tham số lệnh ssh-keygen:

  • t: Tham số chỉ định loại khóa sẽ được tạo.

  • rsa: Cặp khóa RSA 2048 bit. (Ngoài ra còn có các cặp khóa như: dsa, ecdsa, ed25519, ed25519-sk).


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận