COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tổng dung lượng Ram trên Linux

17
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:22:53 (GMT+7)

Để hiển thị tổng dung lượng, dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn trống của Ram trên Linux chúng ta sử dụng lệnh như sau:

bash (non-root)
free -h --total
Kết quả
        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      2.9Gi    366Mi    92Mi    0.0Ki    2.5Gi    2.4Gi
Swap:     511Mi    63Mi    448Mi
Total:     3.4Gi    430Mi    541Mi

Chú thích tham số lệnh free:

 • -h: Tham số hiển thị ở định dạng có thể đọc được như Megabyte và Gigabyte.

 • --total: Tham số hiển thị tổng dung lượng Ram.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận