COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh chuyển đổi số thập phân thành nhị phân trên Linux

19
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:26:34 (GMT+7)

Để chuyển đổi từ một số thập phân thành số nhị phân trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
echo "obase = 2; a" | bc -l

Chú thích tham số lệnh echo:

  • obase = 2: Xác định cơ sở chuyển đổi cho các số đầu ra là số nhị phân.
  • a: Là số bạn muốn chuyển đổi sang dạng số nhị phân.
  • bc: Thực hiện phép toán số học (chuyển đổi số học).
  • -l: Xác định thư viện toán học chuẩn cho biểu thức chuyển đổi số học.

Ví dụ minh họa:

Chuyển đổi số thập phân 56 thành số nhị phân chúng ta dùng câu lệnh như sau:

bash (non-root)
echo "obase = 2; 56" | bc -l
Kết quả
111000

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận