COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị thông tin phần cứng của máy chủ trên Linux

17
author Đặng Văn Chương - 2022-08-04 13:25:45 (GMT+7)

Để hiển thị thông tin về phần cứng của máy chủ trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
lshw
Kết quả
  description: Computer
  product: OpenStack Compute
  vendor: 123HOST
  version: 17.0.13-1.el7
  serial: a28f3038-4ef5-4d51-9b71-39309f5971d5
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.8 dmi-2.8 vsyscall32
  configuration: boot=normal family=Virtual Machine uuid=46047350-3B2E-464F-BF                                            10-1275CFA4EE86
 *-core
    description: Motherboard
    physical id: 0
   *-firmware
     description: BIOS
     vendor: SeaBIOS
     physical id: 0
     version: 1.11.0-2.el7
     date: 04/01/2014
     size: 96KiB
   *-cpu
     description: CPU
     product: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
     vendor: Intel Corp.
     physical id: 400
     bus info: cpu@0
     version: RHEL 7.6.0 PC (i440FX + PIIX, 1996)
     slot: CPU 0
     size: 2GHz
     capacity: 2GHz
     width: 64 bits
. . .

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận