COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị dung lượng ổ đĩa loại trừ một loại phân vùng nào đó trên Linux

10
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-04 13:30:10 (GMT+7)

Để loại trừ bất kỳ loại phân vùng cụ thể nào khỏi kết quả, chúng ta sử dụng tham số -x như sau:

bash (non-root)
df -x tmpfs
Kết quả
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3    25530028 5590760 18848352 23% /
overlay     25530028 5590760 18848352 23% /var/lib/docker/overlay2/9d78b8a73861ec21adc810a140bb6427ffdc0eee53390fc89a6c21ce1ffdd419/merged

Chú thích tham số lệnh df:

 • -t: Tham số dùng loại trừ phân vùng thuộc loại nào đó.

 • tmpfs: Là loại phân vùng chúng ta chỉ định không hiển thị.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận